Комплаенс офицер
Molbulak

Iş haqqında

Требования к комплаенс офицеру (специалист в сфере противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем) • высшее образование (юридическое); • опыт работы в сфере противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем не менее двух лет (последних) - приветствуется; • у кандидата должно быть желание работать в этой сфере. При необходимости Компания готова направить на профессиональные программы подготовки в сфере противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем. • освоившее дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки в сфере противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем; • Должен отлично знать:  Азербайджанский и русский языки;  законодательство Азербайджанской Республики, регулирующее отношения в сфере противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем;  правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем;  требования международных стандартов по противодействию терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем;  виды деятельности и отчетность работника, ответственного за работу в области противодействия терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем;   методики преподавания. Со стороны компании: - Трудовой договор - Время работы: 09:00- 18:00 - Рабочие дни 5/2 - Зарплата по соглашению CV отправлять на [email protected]  ( желательно на русском языке )   Komplayns zabit (cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi sahəsində mütəxəssis) vəzifəsinə dair tələblər • Ali təhsilli (hüquq); • cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində ən azı iki il (son iki il) iş təcrübəsinin olması arzuolunandır; • namizədin bu sahədə işləmək arzusunun olması vacibdir. Zərurət olduğu halda Şirkət namizədin (işçinin) cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində peşəkar hazırlıq proqramlarına göndərilməsini təşkil edəcəkdir. • əlavə peşəkar proqramları - təlim proqramlarını, ixtisasartırma proqramlarını keçməsi zəruridir; • Bilməlidir:  Azərbaycan və rus dillərini;  cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində münasibətləri tənzimləyən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyini;  cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində qanunun tələblərinin yerinə yetirilməsini tənzimləyən daxili nəzarət qaydalarını, proqramları və prosedurları;  cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq standartların tələblərini;  cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində iş aparmaq üçün məsul olan işçinin fəaliyyət və hesabatını;  tədris metodikasını; Şirkət tərəfindən təklif olunlar: - Əmək müqaviləsi - İş qrafiki: 09:00- 18:00 - İş günləri: 5/2 - Əmək haqqı razılaşma yolu ilə CV - ləri [email protected] ünvanına göndərin ( rus dilində olması arzuolunandır ). [hidestr] Company: Molbulak Title: Комплаенс офицер [/hidestr]

Qısa məlumat

  • Elanın tarixi : 14.06.2019
  • Bitmə tarixi : 14.07.2019
  • Yaş həddi : 18  − 60
  • Kategoriya :
  • Baxış sayı : 48
  • Vakansiyanın vaxtı bitib!

Şirkət haqqında

  • Şirkətin adı : Molbulak
  • Ünvan : Azerbaijan
  • Link :
  • Mənbə : jobsearch.az