Qazanxana operatoru
Yarat

Iş haqqında

Vəzifə: qazanxana operatoru Sahə: qazanxana Vəzifə borcu: • Qazanxana, kompressor və yardımçı şöbələrin bütün texniki vasitələrinə nəzarət daxildir. • Qazanxanada olan avadanlığının texniki istismar qaydalarının yerinə yetirilməsinin daimi təmin edilməsi və ona nəzarət. • Mürəkkəb texnoloji avadanlığın istifadə edilməsində texniki təhlükəsizlik üzrə təlimatların tərtib edilməsi və onlara riayət edilməsi. • Lazımi planlaşdırmadan sonra Buxarı mexaniki qüvvəyə çevirən Təsərrüfatın texniki vasitələri və avadanlığının texniki xidmət və təmrinin həyata keçirilməsi. • Texniki sənədlərin texniki təhlükəsizlik qayda və normalarına uyğunluğuna nəzarət. • Qazanxanada olan avadanlığının vaxtlı-vaxtında yoxlanması və sınaqdan keçməsinin təmin edilməsi. • Qazanxanada ona həvalə edilmiş avadanlığının istismarı və təhlükəsiz xidmət göstərməsi üzrə təlimatların hazırlanmasında iştirak etmək. • Ona həvalə edilmiş avadanlıq və texniki vasitələrin texniki sənədlərinin həyata keçirilməsi və aparılması. Bilməlidir: • Qazanxana avadanlığının istismarı üzrə geniş və dəqiq bilikləri. • Daimi və dəyişkən cərəyanlı elektrik maşınlarının, elektrik mühərriklərinin, transfolrmatorların, kompressorların, qazanların, qızdırıcı yardımçı avadanlığın quraşdırılması; • Müxtəlif elektrik materiallarının növləri, onların təyinatı və xassələri. • Buraxıcı və tənzimləyici qurğuların, kontaktların qoruyucularının və kontrollerin (aparat) konstruksyasını və təyinatını; • Qazanxanada olan avadanlığının sınaqdan keçmə qaydası və normalarını. E - mail : [email protected] [hidestr] Company: Yarat Title: Qazanxana operatoru [/hidestr]

Qısa məlumat

  • Elanın tarixi : 21.06.2019
  • Bitmə tarixi : 21.07.2019
  • Yaş həddi : 18  − 60
  • Kategoriya :
  • Baxış sayı : 37
  • Vakansiyanın vaxtı bitib!

Şirkət haqqında

  • Şirkətin adı : Yarat
  • Ünvan : Azerbaijan
  • Link :
  • Mənbə : jobsearch.az